Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Konsultacje społeczne projektu Programu Litwa-Polska 2014-2020
31.07.2014  /  Józef Kunicki;

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat proponowanych kierunków wsparcia, zapewnienie możliwości uczestnictwa wszystkich zainteresowanych podmiotów w pracach nad programem i udoskonalenie projektu dokumentu przed złożeniem go do Komisji Europejskiej.
Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do 2 września poprzez wypełnienie formularza on-line zamieszczonego na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: https://konsultacje.mrr.gov.pl/. W załączniku przekazuję plik z wersją roboczą dokumentu w języku polskim. Wszystkie uwagi zgłoszone w czasie konsultacji zostaną rozpatrzone przez międzynarodową grupę roboczą podczas prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020.
W sierpniu w Ełku odbędzie się seminarium regionalne prezentujące projekt Programu. Zaproszenie i formularze zgłoszeniowe pojawią się już wkrótce na regionalnej stronie internetowej Warmii i Mazur: www.portal.warmia.mazury.pl. Obszarem kwalifikowanym Programu w województwie warmińsko-mazurskim będzie podregion ełcki, czyli powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski oraz miasto Ełk.
Proszę o umieszczenie informacji o konsultacjach na Państwa stronie internetowej oraz przekazanie jej poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym w Państwa JST.
 
Z poważaniem,
 
Mateusz Ropiak
Podinspektor
 
Departament Polityki Regionalnej
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR