Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
21 maja 2017 r. przedterminowe wybory burmistrza Olecka
grafika
12.04.2017  /  Józef Kunicki;

 Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim głosowanie odbędzie się w niedzielę 21 maja 2017 r.

Zgodnie z załącznikiem  do w/w rozporządzenia, kalendarz wyborczy przedstawia się następująco:

KALENDARZ WYBORCZY

Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

3

1

w dniu wejścia w życie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Olecka w województwie warmińsko-mazurskim

2

do dnia 18 kwietnia 2017 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

–  zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych

3

do dnia 19 kwietnia 2017 r.

–   zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej

4

do dnia 20 kwietnia 2017 r.

– powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej

5

do dnia 27 kwietnia 2017 r.

(do godz. 24.00)

– zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza

6

do dnia 2 maja 2017 r.

– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,

– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków  o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:

a) numerach i granicach obwodów głosowania,

b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

7

do dnia 8 maja 2017 r.

–  podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

–  powołanie obwodowych komisji wyborczych,

–  sporządzenie spisu wyborców,

–  zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

8

od dnia 8 maja 2017 r.

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej  i publicznego radia

9

do dnia 12 maja 2017 r.

–   składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

10

do dnia 16 maja 2017 r.

– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wy- branym obwodzie głosowania na obszarze gminy

11

w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

12

w dniu 20 maja 2017 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

13

w dniu 21 maja 2017 r. godz. 7.00–21.00

– przeprowadzenie głosowania

 

Informacje szczegółowe na  temat  tych wyborów znajdują się po poniższym linkiem:

http://www.umolecko.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=38135

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR