Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Wiewiórcza ścieżka w tym roku przejdzie remont
grafika
14.03.2018  /  Józef Kunicki;
Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej
 
Projekt pod nazwą  „Ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i zlewni jeziora Olecko Wielkie” zakwalifikował się do dofinansowania  więc do września  br. Wiewiórcza Ścieżka będzie wyremontowana.
W związku z tym, że celem projektu jest  zmniejszenie zagrożenia dla bioróżnorodności występującej w najbliższym otoczeniu „Wiewiórczej Ścieżki” inwestycja nie będzie znacząco ingerować  w przyrodę.
Zakres robót przewiduje  remont nawierzchni  i w niektórych miejscach  korektę szerokości ścieżki dydaktycznej. Kilka miejsc rekreacyjnych na trasie (plaża harcerska, miejsce przy tzw. betonowym drzewie)  będzie doposażonych w niezbędne ławki, stoły  i WC.
Nieco większy zakres robót obejmie  odcinek  od altanki przy Możance w kierunku Szyjki.
Altana zostanie wyremontowana a  betonowe schody  przy  niej rozebrane. Na ich  miejscu zbudowany zostanie murek oporowy z kamienia polnego oraz  nowe   schody prowadzące ze ścieżki do altanki. Ponadto sam teren od altanki  zastanie połączony z niedaleko położonym  miejscem rekreacji. Obecnie znajduje się tam  tylko  betonowa ławka. Po inwestycji zostanie  zadaszona, wydzielone bedzie miejsce na ognisko oraz WC.
 
Wizualizacja betonowej ławki z zadaszeniem:
 
 Wizualizacja betonowej ławki z zadaszeniem
Kolorem brązowym zaznaczono  teren objęty  inwestycją na tym odcinku ścieżki
 
Wiewiórcza ścieżka
 
Ponadto na terenie tzw. „Dzikiej Plaży” wybudowana zostanie przebieralnia i WC.
 
Przebieralnia
Gruntowny remont przejdą trzy tarasy  widokowe i istniejące altanki. W kilku miejscach wybudowane zostaną schody  z kostki betonowej, które połączą  ścieżkę z terenami miasta.
Ponadto wyremontowane zostaną ławki rozmieszczenie wzdłuż trasy. Pojawią się nowe  śmietniki i  stojaki  na rowery. W ramach realizacji projektu wymienione  zostaną  wszystkie tablice informacyjne oraz zamontowane dwie  kamery  do monitoringu wizyjnego.
Wiewiórcza ścieżka
Wiewiórcza ścieżka
Efektem projektu ma być  poprawa jakości ścieżki i zwiększenie jej atrakcyjności jako miejsca rekreacji i edukacji ekologicznej.
Wartość projektu to  1 837 832.98 zł z czego pozyskane dofinansowanie to  1 562 158.03  zł.
 
 

 
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR