Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Projekt Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020
22.08.2014  /  Józef Kunicki;

Strategia upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Olecka
zaprasza na spotkania poświęcone Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020. Dokument zawiera opis lokalnych uwarunkowań upowszechniania kultury fizycznej, ocenę stanu aktywności fizycznej mieszkańców, realizowanych zajęć wychowania fizycznego w szkołach, koncepcję działania, długookresowe cele, kierunki i zadania do realizacji. Ujęte w Strategii zapisy mogą być modyfikowane w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu, pozyskiwania zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów.  

Upowszechnianie kultury fizycznej dotyczy wszystkich mieszkańców gminy, dlatego ważne jest zaangażowanie jak najszerszego gremium do tworzenia Strategii rozwoju tej dziedziny życia społecznego i aktywnego udziału mieszkańców, w tym przedstawicieli środowisk samorządowych, organizacji pozarządowych, sportowców, młodzieży, środowiska medycznego, środowiska biznesu w prowadzonych konsultacjach społecznych.

Spotkania będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku  dnia 2 września 2014r. o godz. 16.00 (spotkanie prezentacyjne) oraz 4 września 2014r. o godz. 16.00 (debata publiczna podsumowująca opiniowanie projektu Strategii).

Projekt Strategii Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020 został przygotowany w okresie od marca do sierpnia 2014r. przez pracowników Urzędu Miejskiego, podległych jednostek oraz przedstawicieli sektora społecznego w ramach bieżącej działalności samorządu Gminy Olecko.

Opinie i uwagi do projektu Strategii  można zgłaszać do 3 września 2014 roku pisemnie na formularzu zamieszczonym na w/w stronach internetowych  dostarczając  na adres Plac Wolności 1, pokój nr 5, lub przesyłając drogą elektroniczną na adres bądź też pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miejski w Olecku, 19-400 Olecko, Plac Wolności 3.

Burmistrz Olecka Wacław Olszewski oraz Realizatorzy projektu - Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza w partnerstwie z Powiatem Oleckim

Stadion Boisko Hala Lega Hala Lega

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR