Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Dokumenty strategiczne
23.02.2017   /  Józef Kunicki
  • Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025 roku.
  • Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 – 2020.
  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olecko na lata 2016-2020.
  • Programu opieki nad zabytkami gminy Olecko na lata 2016-2019.
  • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023.
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko.
  • Program Rozwoju Usług Edukacyjnych w Gminie Olecko na lata 2015 – 2020.
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025.
  • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2012-2027.
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR
Strony w dziale