Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Przewodnik - ziemia olecka i okolice
29.08.2013   /  Józef Kunicki

Ziemia Olecka i okolice

Ziemia Olecka obejmuje teren czterech gmin: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki. Przewodnik - Ziemia Olecka i okoliceOkolice Olecka należą do tych nielicznych zakątków kraju, które łączą w sobie niezwykłe piękno krajobrazu ze świeżością terenów nie zniszczonych przez człowieka. Dominują tu barwy zieleni lasów i błękitu jezior – miejsc wymarzonych do odpoczynku.
 Atuty Ziemi Oleckiej to wspaniały mikroklimat, duże obszary wodne i leśne, bogactwo zwierzyny i ptactwa, różnorodność szaty roślinnej – doskonałe warunki do żeglowania, polowania, wędkowania, grzybobrania.
Rezerwaty przyrody z rzadko spotykanym drzewostanem i zwierzyną powiększają atrakcyjność turystyczno-krajoznawczą tego regionu. Spotkać tu można gatunki charakterystyczne dla klimatu subpolarnego, występujące w postaci reliktów, zbiorowiska roślinne zachowane w niezmienionej, pierwotnej postaci – bór bagienny, torfowisko wysokie i torfowisko przejściowe. Dwa ostatnie zbiorowiska utrzymały się w wyniku obecności jezior i lokalnych bezodpływowych zagłębień terenu.
To zróżnicowanie terenu oraz położenie na skraju wpływów klimatu atlantyckiego i kontynentalnego utrzymuje różnorodność i bogactwo flory. Występuje tu zatem wiele gatunków i zbiorowisk roślinnych uznawanych za rzadkie lub zagrożonych wyginięciem.
Ziemia Olecka to jeden z najchłodniejszych regionów kraju (9 lutego 1929 roku zanotowano tu rekordowo niską temperaturę – 420C), kształtowany oddziaływaniem kontynentalnym z długo utrzymującą się pokrywą śnieżną (70-100 dni) i średnimi opadami rocznymi 550–750 mm. Powietrze w tym rejonie należy do najczystszych w Polsce. Przyczyniło się do tego oddalenie terenu od ośrodków wielkomiejskich, wzrost świadomości mieszkańców w dziedzinie ochrony środowiska, zmniejszenie w ostatnich latach aż o 50% emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki.
Przewodnik - Ziemia Olecka i okoliceTrzecią część powierzchni powiatu zajmują lasy i jeziora. Charakterystyczna dla tych terenów jest urozmaicona rzeźba terenu (Mazury Garbate) – pagórki malowniczo przeplatają się z gęstą siecią strumieni, łączących ze sobą liczne jeziora.
Olecko i okolice to rejony atrakcyjne turystycznie. Na północnym zachodzie rozpościera się Puszcza Borecka, kryjąca rzadkie okazy roślin i zwierząt. Można się tam spotkać się „oko w oko” z bobrem, żubrem, wilkiem czy łosiem. W lasach Puszczy Boreckiej, położonych na terenach urozmaiconych wzgórzami morenowymi o wysokości 250 m n.p.m. i wieloma głębokimi jeziorami, żyje wiele gatunków zwierzyny łownej. To raj dla myśliwych, amatorów wycieczek pieszych i rowerowych. Tutaj można zobaczyć wiele ptasich gniazd, urokliwych zakątków, wspaniałych jezior.

[Szlakami Mazur Garbatych. Ziemia Olecka i okolice. Olecko 2004. Wydawca: Urząd Miejski w Olecku]

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR
Strony w dziale
1 2 3
1 2 3