Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Nazewnictwo
02.08.2017   /  Józef Kunicki

Nazewnictwo miejscowości i obiektów fizjograficznych, ulic, placów i innych obiektów.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej w Olecku należą sprawy związane z nazewnictwem na podstawie:
1) art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Rada Miejska w Olecku Uchwałą Nr ORN.0007.65.2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olecko zadania dotyczące opiniowania wszystkich wniosków dotyczących nazewnictwa przekazała Komisji Statutowej - §76 ust. 4 pkt 4 Statutu Gminy Olecko. Komisja, realizując swoje obowiązki, opracowała wewnętrzny „Regulamin dotyczący opiniowania wniosków w sprawie nazewnictwa”, którego załącznikiem jest wzór wniosku w sprawie nadania nazwy.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR