Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Radni
13.04.2018   /  Józef Kunicki

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olecku jest Pan Wojciech Rejterada. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych. Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają. Dlatego też przedkładają Radzie swoje plany pracy i składają sprawozdania ze swojej działalności.

 Wojciech Rejterada

Wojciech Rejterada - Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej przyjmuje interesantów w środy w godzinach od 11.00 do 12.00 w biurze Rady Miejskiej – Plac Wolności 3 I piętro pok. Nr 13.

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku

Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko.

adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

 

 Krzysztof Fidler

Krzysztof Fidler - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

  Zbigniew Jan Aksienionek
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Jarosław Bagieński Jarosław Bagieński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Justyna Cieślukowska Justyna Cieślukowska
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO”
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Maria Wanda Dzienisiewicz Maria Wanda Dzienisiewicz
Przewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Wiceprzewodnicząca Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Paweł Giełazis Paweł Giełazis
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Ferdynand Grodzicki Ferdynand Grodzicki
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
Juchniewicz Maciej Maciej Juchniewicz 
Radny Rady Miejskiej przyjmuje mieszkańców w piątki (z wyłączeniem miesiąca lipca) w godzinach od 11:00 do 12:30 w biurze Rady Miejskiej, Plac Wolności 3, I piętro pok. nr 13.
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO”
adres e-mail:  

Tel.: 692 905 346,  87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej.
 Anna Kaczor Anna Kaczor
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Olecka Kooperatywa Obywatelska „OKO”
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
  Krzysztof Kempisty
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko.
adres e-mail: 
tel. tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
  Wojciech Leonarczyk
Przewodniczący Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel. tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Henryk Markowski Henryk Markowski
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Leszek Stanisław Olszewski Leszek Stanisław Olszewski
Przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
  Marian Prusko
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Sobczak Karol

Karol Sobczak
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

 Robert Smyk Robert Smyk
Członek Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 

Kazimierz Edward Toczyłowski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku.
Członek Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Olecku.
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko.
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

  Grzegorz Wróblewski
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Wiesław Zalewski Wiesław Zalewski
Członek Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
Członek Klubu Radnych Mała Ojczyzna Olecko
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej
 Wioletta Dorota Żukowska Wioletta Dorota Żukowska
Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku
Członek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
adres e-mail:
tel.: 87 520 20 38 – biuro Rady Miejskiej

„Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia”. (Statut Gminy Olecko).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR