Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Komisje Rady Miejskiej
09.05.2016   /  Józef Kunicki

Komisje Rady Miejskiej 2014-2018

Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - oświata i szkolnictwo, czytelnictwo i biblioteki, kultura i sztuka, promocja gminy, sport i rekreacja, turystyka, estetyka gminy.

 1) Wojciech Rejterada - Przewodniczący Komisji,
 2) Paweł Giełazis - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3) Justyna Cieślukowska,
 4) Renata Dunaj,
 5) Krzysztof Fidler,
 6) Ferdynand Grodzicki,
 7) Maciej Juchniewicz,
 8) Karol Sobczak.

Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - promocja i rozwój rodziny, wychowanie i edukacja w rodzinie, materialne warunki funkcjonowania rodziny, ochrona zdrowia, przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, ochrona mienia, ochrona przeciwpożarowa,  ład i porządek, ochrona środowiska, sprawy sanitarne.

 1) Leszek Stanisław Olszewski - Przewodniczący Komisji,
 2) Wojciech Leonarczyk - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3) Jarosław Bagieński,
 4) Anna Kaczor,
 5) Marian Prusko,
 6) Robert Smyk.

Planowania, Budżetu i Gospodarki - plany finansowe gminy, podatki i opłaty, plany zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnictwo i gospodarka żywnościowa, zasoby naturalne, przemysł i usługi, gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura techniczna, drogi i komunikacja.

 1) Maria Wanda Dzienisiewicz - Przewodniczący Komisji,
 2) Krzysztof Kempisty - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3) Zbigniew Jan Aksienionek,
 4) Henryk Markowski,
 5) Grzegorz Wróblewski,
 6) Wiesław Zalewski,
 7) Wioletta Dorota Żukowska.

Komisja Statutowa - do zakresu działania komisji należą sprawy opiniowania projektu Statutu Gminy i jego zmian, projektów statutów jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, Oleckiej Rady Młodzieżowej, projektów regulaminów, a także inicjowanie zmian w istniejącym prawie miejscowym.

1) Wojciech Leonarczyk - Przewodniczący Komisji,
2) Maria Wanda Dzienisiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Justyna Cieślukowska,
4) Renata Dunaj,
5) Paweł Giełazis,
6) Maciej Juchniewicz,
7) Leszek Stanisław Olszewski.

Komisja Rewizyjna - kontroluje działalność Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

1) Jarosław Bagieński – Przewodniczący Komisji
2) Zbigniew Jan Aksienionek – Wiceprzewodniczący Komisji
3) Anna Kaczor,
4) Krzysztof Kempisty,
5) Henryk Markowski,
6) Wojciech Rejterada,
7) Wiesław Zalewski,
8) Wioletta Dorota Żukowska.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR