Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Komisje Rady Miejskiej
21.03.2018   /  Józef Kunicki

Komisje Rady Miejskiej 2014-2018

Komisja Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji - oświata i szkolnictwo, czytelnictwo i biblioteki, kultura i sztuka, promocja gminy, kultura fizyczna, sport i rekreacja, turystyka, estetyka gminy, współpraca z sektorem pozarządowym.

1) Kazimierz Edward Toczyłowski - Przewodniczący Komisji,
2) Paweł Giełazis - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Justyna Cieślukowska,
4) Krzysztof Fidler,
5) Ferdynand Grodzicki,
6) Maciej Juchniewicz,
7) Wojciech Rejterada
8) Karol Sobczak.

Komisja Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa - promocja i rozwój rodziny, wychowanie i edukacja w rodzinie, materialne warunki funkcjonowania rodziny, ochrona i promocja zdrowia, przestrzeganie prawa i zasad współżycia społecznego, ochrona mienia, ochrona przeciwpożarowa,  ład i porządek, polityka i pomoc społeczna, sprawy sanitarne.

1) Leszek Stanisław Olszewski - Przewodniczący Komisji,
2) Wojciech Leonarczyk - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Jarosław Bagieński,
4) Anna Kaczor,
5) Marian Prusko,
6) Robert Smyk.


Planowania, Budżetu i Gospodarki - plany finansowe gminy, podatki i opłaty, zagospodarowanie przestrzenne gminy, rolnictwo i gospodarka żywnościowa, zasoby naturalne, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, działalność gospodarcza i rozwój przedsiębiorczości, gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura techniczna, drogi i komunikacja.

1) Maria Wanda Dzienisiewicz - Przewodniczący Komisji,
2) Wioletta Dorota Żukowska - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Zbigniew Jan Aksienionek,
4) Krzysztof Kempisty
5) Henryk Markowski,
6) Grzegorz Wróblewski,
7) Wiesław Zalewski.


Komisja Statutowa - do zakresu działania komisji należą sprawy opiniowania projektu Statutu Gminy i jego zmian, projektów statutów jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, Oleckiej Rady Młodzieżowej, Oleckiej Rady Seniorów, projektów regulaminów, inicjowanie zmian w istniejącym prawie miejscowym oraz opiniowanie wniosków w sprawie nazewnictwa.

1) Wojciech Leonarczyk - Przewodniczący Komisji,
2) Maria Wanda Dzienisiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Paweł Giełazis,
4) Maciej Juchniewicz,
5) Leszek Stanisław Olszewski,
6) Kazimierz Edward Toczyłowski.


Komisja Rewizyjna - kontroluje działalność Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

1) Jarosław Bagieński - Przewodniczący Komisji,
2) Zbigniew Jan Aksienionek - Wiceprzewodniczący Komisji,
3) Anna Kaczor,
4) Krzysztof Kempisty,
5) Henryk Markowski,
6) Wiesław Zalewski,
7) Wioletta Dorota Żukowska.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR