Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Gospodarka odpadami
03.01.2017   /  Józef Kunicki

UWAGA ZMIANY!!!
NOWA STAWKA OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Od 1 marca 2016 r. obowiązuje nowa, niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:
1. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób zmieszany w wysokości:
1) 12,00 zł brutto miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
2) 50% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 20% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
2. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób selektywny w wysokości:
1) 9,00 zł brutto miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców     zamieszkujących daną nieruchomość
2) 50% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 20% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

NOWY WZÓR DEKLARACJI
W związku ze zmianą stawki, od 1 marca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWOŚĆ!!!
OBOWIĄZKOWA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lutego 2015 r., każda osoba, która jest właścicielem domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ma obowiązek złożyć na taką nieruchomość deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1)    w wysokości 50 zł/rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2)    w wysokości 62 zł/rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

Bez zmian:
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Ustalono stawkę opłaty brutto za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady gromadzone są i odbierane w sposób zmieszany:
1)    pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 16 zł
2)    o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości   32 zł
3)    o pojemności 1100 l – w wysokości  93 zł
4)    pojemnik typu Kp-7 – w wysokości  490 zł

, oraz gromadzone i odbierane w sposób selektywny:
1)    o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości  13 zł
2)    o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości  26 zł
3)    o pojemności 1100 l – w wysokości  80 zł
4)    pojemnik typu Kp-7 – w wysokości   430 zł

 

Więcej informacji oraz grafiki odbioru odpadów niżej na stronach www.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR