Portal Olecka

Szukaj
Opcje zaawansowane
baner olecka 39
baner olecka 33
baner olecka 29
baner olecka 18
baner olecka 20
baner olecka 27
baner olecka 21
baner olecka 47
baner olecka 22
baner olecka 23
baner olecka 24
baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Gospodarka odpadami
28.11.2017   /  Józef Kunicki

UWAGA ZMIANY!!!
NOWA STAWKA OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Od 1 marca 2016 r. obowiązuje nowa, niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:
1. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób zmieszany w wysokości:
1) 12,00 zł brutto miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
2) 50% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 20% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
2. Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób selektywny w wysokości:
1) 9,00 zł brutto miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców     zamieszkujących daną nieruchomość
2) 50% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 20% stawki określonej w pkt. 1 miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość

NOWY WZÓR DEKLARACJI
W związku ze zmianą stawki, od 1 marca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWOŚĆ!!!
OBOWIĄZKOWA RYCZAŁTOWA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA DOMKÓW LETNISKOWYCH I NIERUCHOMOCI O CHARAKTERZE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lutego 2015 r., każda osoba, która jest właścicielem domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ma obowiązek złożyć na taką nieruchomość deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1)    w wysokości 50 zł/rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
2)    w wysokości 62 zł/rok od domku lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób zmieszany.

Bez zmian:
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE
Ustalono stawkę opłaty brutto za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady gromadzone są i odbierane w sposób zmieszany:
1)    pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 16 zł
2)    o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości   32 zł
3)    o pojemności 1100 l – w wysokości  93 zł
4)    pojemnik typu Kp-7 – w wysokości  490 zł

, oraz gromadzone i odbierane w sposób selektywny:
1)    o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości  13 zł
2)    o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości  26 zł
3)    o pojemności 1100 l – w wysokości  80 zł
4)    pojemnik typu Kp-7 – w wysokości   430 zł


Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy Olecko wzrośnie opłata za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych oraz domków letniskowych.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w SPOSÓB ZMIESZANY w wysokości:
1) w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 14,00 zł (stawka podstawowa) miesięcznie od każdego mieszkańca;
2) w przypadku od 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 7 zł  (50% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca;
3) w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 2,80 zł  (20% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w SPOSÓB SELEKTYWNY w wysokości:
1) w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość - 10,00 zł (stawka podstawowa) miesięcznie od każdego mieszkańca;
2) w przypadku od 5-go do 9-ego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 5 zł  (50% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca;
  3) w przypadku 10-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość - 2 zł  (20% stawki podstawowej) miesięcznie od każdego mieszkańca.


Ustala się nową stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w SPOSÓB ZMIESZANY:
1) o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości 14,00 zł;
2) o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości  28,00 zł;
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 120,00 zł;
4) pojemnik typu Kp-7 – w wysokości  770,00 zł.

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w SPOSÓB SELEKTYWNY:
1) o pojemności 110 l – 120 l – w wysokości  10,00 zł;
2) o pojemności 200 l – 240 l -  w wysokości  20,00 zł;
3) o pojemności 1100 l – w wysokości  92,00 zł;
4) pojemnik typu Kp-7 – w wysokości   590,00 zł.

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w wysokości 84,00 zł/rok – odpady zmieszane i w wysokości 65,00 zł/rok  - odpady segregowane.

Więcej informacji oraz grafiki odbioru odpadów niżej na stronach www.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR