Portal Olecka

baner olecka 1
.
PL EN DE
Urząd Miejski
Turystyka
Gospodarka
Kultura i sport
baner olecka 2
baner olecka 3
baner olecka 4
baner olecka 5
Rada Miejska
30.01.2018   /  Józef Kunicki

Rada Miejska jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. W skład Rady Miejskiej w Olecku wchodzi 21 radnych.

Rada w celu wykonywania określonych zadań powołuje komisje. Komisje są organami Rady i jej podlegają. Dlatego też przedkładają Radzie swoje plany pracy i składają sprawozdania ze swojej działalności.

Rada Miejska obraduje na sesjach, które są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. Na sesjach Rada podejmuje uchwały. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały, w tym uchwały stanowiące prawo miejscowe, znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 13) oraz zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Z każdej sesji sporządzany zostaje protokół, który po zatwierdzeniu (przyjęciu przez Radę na sesji) jest także dostępny do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz zamieszczany w BIP.

Przewodniczący Rady Miejskiej organizuje pracę Rady.

Plan pracy Rady Miejskiej w Olecku w załączniku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
QR-iconkod QR